Czapla siwa (Ardea cinerea)Czapla siwa (Ardea cinerea), gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae). Zazwyczaj widywany pojedynczy osobnik albo kilka ustawionych w linii wzdłuż brzegu, gdy wypatrują zdobyczy. W trakcie polowania długo pozostaje w bezruchu, nawet kilka godzin. Czapla jest jednak ptakiem czujnym i ostrożnym, który w razie choćby cienia podejrzenia kłopotów ze strony człowieka, natychmiast podrywa się ze stanowiska. Lot jest ociężały i powolny, lecz osiągając bezpieczną wysokość i odległość, potrafi wykonać jeszcze kilka nalotów nad opuszczone stanowisko lub w jego pobliże. W takich chwilach sprawia wrażenie, jakby z wielkim żalem lub złością opuszczała wybrane miejsce i próbuje się upewnić, czy ewentualny powrót jest możliwy.