Ohar (Tadorna tadorna)Ohar, podgorzelec, kaczka norowa (Tadorna tadorna), gatunek średniego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony, samiec jest jedynie nieco większy. U nasady dzioba w okresie godowym samiec ma czerwoną narośl, wyraźnie widoczną na powyższym zdjęciu. Biotopem tego gatunku są wybrzeża mórz i słonych jezior przymorskich o piaszczystym wybrzeżu z rzadką roślinnością wydmową. W okresie przelotów widuje się go nawet w głębi lądu na stawach i dużych rzekach. Gniazduje zazwyczaj w jamie wykopanej przez samicę lub króliczej, borsuczej albo lisiej o głębokości do 4 m. Duża lisia nora może być zajęta przez 5 samic równocześnie. Nic w tym dziwnego, że ohar zwany jest równie z kaczką norową. W Polsce bardzo nielicznie gniazduje na wybrzeżu, w głębi kraju pojawia się sporadycznie i nieregularnie. Przelatuje w marcu - kwietniu i październiku - listopadzie. Własnie teraz można obserwować spore stada tych ptaków na polach doliny Redy, często zsiadające w towarzystwie żurawi i gęsi.