Łabędź czarnoszyi (Cygnus melanocoryphus)Łabędź czarnoszyi (Cygnus melanocoryphus), gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Te ptaki zamieszkują południowe obszary Ameryki Południowej. Najliczniej Patagonię i Ziemię Ognistą. Zimą migrują do południowej Brazylii i Paragwaju. Nie występuje dymorfizm płciowy. Jest najmniejszym przedstawicielem rodzaju Cygnus.

Jak widać nie należy do rodzimej awiafauny, choć znalazł miejsce na stronach mojego portalu. Potraktowałem ten gatunek jako ciekawostkę, bo osobnik ten prowadzi dość swobodny żywot na wolności, na stawie parku w Wejherowie. Jego wizerunek, obok pływających razem z nim łabędzi czarnych, jest odniesieniem do gatunków rodzimych, jak łabędź niemy lub krzykliwy. Dodając piękne kolory jesieni, mamy oto portret gatunku, który gości w naszych parkach.