Wrzeszczą potrzeszcze w krzewach na wietrzeNiektóre gatunki już rozpoczęły lęgi. Inne zlatują się na tereny gniazdowania w naszym kraju. Tym towarzyszą ptaki przemieszczające się na północ Europy. Nie inaczej jest w dolinie Redy, bo obecnie można spotkać wszystkie naraz. Jednak pośród drobnego ptactwa okolicę wzięły w posiadanie ogromne stada szpaków, które jak czarne chmury zapadają na pola. Pośród wiosennego ruchu i gwaru dwa gatunku usiłują zaistnieć w sposób szczególny. To potrzeszcze i trznadle, które konkurują na głosy. Nietrudno zgadnąć kto otrzyma "Złotego słowika". Nie bez powodu nadałem taki tytuł dzisiejszej publikacji. To onomatopeja, która ma choć w przybliżeniu oddać rodzaj głosu jaki wydaje z siebie potrzeszcz. 


Poniżej stada szpaków nad doliną Redy