Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola), rezerwat BekaJeszcze wczoraj pisałem, że nie ustaję w poszukiwaniu tego gatunku, a dziś proszę taka niespodzianka. O pliszce cytrynowej nie można odnaleźć wiele informacji. Część jak Wikipedia, to dość stare wpisy, podające ilość par lęgowych w Polsce na ok. 30. Choć pewnie te szacunki są już nieaktualne. Inne źródła jak, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków informują - "Prawdopodobnie na Bece znajduje się największe zagęszczenie par lęgowych w kraju. Gniazduje tu do 16 par". Zatem, pliszka cytrynowa to skrajnie nieliczny gatunek lęgowy w Polsce, a nasz rezerwat jawi się jako najbardziej właściwe miejsce by spotkać te ptaki. 


Koniec kwietnia wydaje się ku temu najbardziej właściwą porą, bo za chwilę pliszki cytrynowe przystąpią do gniazdowania, a w rezultacie mogą wyprowadzić nawet dwa lęgi. Przylatują do nas z końcem marca i dość szybko łączą się w monogamiczne pary. Podczas gniazdowania będą prowadzić bardziej skryty tryb życia, trzymając się dalej od ścieżki edukacyjnej rezerwatu. Tam gdzie w zastoiskach wodnych odnajdą pokarm dla potomstwa i siebie. Póki co chętnie przysiadają na słupkach ogradzających łąki, gdzie samce oddają się trelom. Nie znaczy, że jest to widok częsty. Zamieszczone zdjęcia, to efekt kilku dni z rzędu gdy odwiedzałem potencjalne miejsca przysiadania pliszki cytrynowej. Tylko raz udało mi się ją dostrzec i to ze sporej odległości. Choć koledzy stale monitorujący zasoby rezerwatu, informują o regularnych spotkaniach i obserwacjach gatunku. 

Opisy rozmiarów poszczególnych gatunków wyrażane w centymetrach, nie zawsze dają wyobrażenie o wielkości ptaków. W tym przypadku mogę chyba śmiało stwierdzić, że pliszka cytrynowa jest najmniejsza i najdelikatniejszej budowy pośród naszych pliszek. Obserwowana na żywo wyraźnie jawi się gatunkiem drobniejszym niż pliszka siwa, żółta i górska.

W uzupełnieniu przytoczę inne dane o występowaniu gatunku. W opracowaniu: "Pliszka cytrynowa Motacilla citreola nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce", Jerzy Grzybek, czytamy: Pliszka cytrynowa gniazduje w Polsce od roku 1994, dość szybko zasiedliła nowe stanowiska w różnych regionach kraju. W sąsiedztwie Wielkopolski stanowiska lęgowe wykryto w roku 2004 nad zb. Jeziorsko  i w roku 2006 w dolinie Neru koło Karszewa. W Wielkopolsce gatunek ten po raz pierwszy odnotowano w roku 1995 na Stawach Przygodzickich. a w latach 2004–2009 zanotowano ją 10 razy. Oraz Wikipedia: pliszka cytrynowa gniazduje nad zbiornikiem Siemianówka i na Bagnach Biebrzańskich, obserwowana także w granicach użytku ekologicznego "Zielone Wyspy".