Letnia stołówka trznadliMoże części z Was, trznadle kojarzą się z widokiem typowego ziarnojada. Faktycznie jesienią i zimą, chętnie pożywiają się nasionami traw i chwastów oraz ziarnami zbóż. Dlatego w okresie zimowym, gatunek ten bywa gościem karmników. Trznadle to jednak ptaki, które chętnie szukają pokarmu na ziemi, a okres lata zmienia ich preferencje pokarmowe. W tym czasie lustrują niskie rośliny w poszukiwaniu dorosłych postaci owadów, larw i poczwarek. Nie lubią gęstych skupisk roślinności, szukając pokarmu na bardziej otwartych przestrzeniach. Dlatego widok trznadli, na skraju śródpolnej drogi nie należy do rzadkości, a tym bardziej z konikiem polnym w dziobie.

Dolina Redy oferuje temu gatunkowi doskonałe warunki gniazdowania i zimowania. Dlatego trznadle są tu powszechne, a ptaki uchodzą za pospolite. Niezależnie to jeden z najliczniej reprezentowanych gatunków ptaków w Europie. W Polsce ilość osobników szacowana jest na blisko 4,5 miliona par lęgowych.