Posty

Paszkot, rzadki gość na wybrzeżu

Kowalik jaki jest każdy widzi ?

Strzyżyki na przlotach

Zięby ... dlaczego są zimą, skoro ich nie ma

Czernica, czas zimowych obserwacji

Ogorzałka, czas zimowych obserwacji

Czeczotka brązowa

Koskoroba, nowa atrakcja parku w Wejherowie

Samica rożeńca

Kolejne stanowisko zimorodka

Uśpiony port

Co by tu jeszcze wysiedzieć, może jabłka ?

Ogromna szyja mewy srebrzystej