Posty

Dzień z życia Krzyżówki

Gawron (Corvus frugilegus)

Przede wszystkim nie szkodzić

Z życia kawki

Wróbel czy Mazurek ... ???

Gorliwość mewy siwej

Perkoz dwuczuby