Posty

Kapturka (Sylvia atricapilla)

Czy ptaki ziewają ?

Pieśń strzyżyka

Kwiczoł ... trudny okres lęgowy.

Szczygieł (Carduelis carduelis)

Ohar (Tadorna tadorna)

Pierwszy bocian w dolinie Redy

Żurawie z doliny Redy ... skradanie przez czołganie

Czapla siwa (Ardea cinerea)

Czajki

Żurawie liczone w dziesiątkach

Kuropatwa (Perdix perdix)

Remiz (Remiz pendulinus)

Potrzeszcz (Emberiza calandra)