Posty

Krętogłów ... 69

Prawdopodobnie młoda brzęczka

Sikorka czochratka

Remiz (Remiz pendulinus), pora drugiego lęgu

Do makolągwy szczęście muszę mieć

Rybitwa czarna (Chlidonias niger)

Bączek (Ixobrychus minutus)

Wiosenne pierzenie kaczorów

Kowal zawinił, Cygana powiesili

Młode kwiczoły

Reda ... znikają trzy cenne gatunki ptaków

Pliszka górska (Motacilla cinerea), przyszłość gatunku nad Redą